ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 738
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูพานหลวง สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านพันนา สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน