ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 737
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 93.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองชาด สพป. สกลนคร เขต 2 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา สพป. สกลนคร เขต 2 84.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 84.20 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้น สพป. สกลนคร เขต 2 82.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 82.60 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. สกลนคร เขต 2 81.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. สกลนคร เขต 2 78.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน สพป. สกลนคร เขต 2 76.50 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 76.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สกลนคร เขต 2 76.40 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 76.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ สพป. สกลนคร เขต 2 73.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน