ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 736
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว สพป. สกลนคร เขต 2 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแวง สพป. สกลนคร เขต 2 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ สพป. สกลนคร เขต 2 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 83.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองตาล สพป. สกลนคร เขต 2 83.50 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 83.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 2 83.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) สพป. สกลนคร เขต 2 82.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม สพป. สกลนคร เขต 2 82.50 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 81.25 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) สพป. สกลนคร เขต 2 80.75 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 80.75 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. สกลนคร เขต 2 80.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูน สพป. สกลนคร เขต 2 80.25 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า สพป. สกลนคร เขต 2 79.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว สพป. สกลนคร เขต 2 76.50 เงิน 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน