ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 734
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสุทธิมงคล สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
6 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 7  
10 โรงเรียนอนุบาลอุดมจิตวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยบาง สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน