ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 731
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 88.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 85.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน