ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 703
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกสีไค สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน