ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 702
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนอุดม สพป. สกลนคร เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านดงสว่าง สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านแวง สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน