ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 007
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 60 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 60 ทองแดง 4  
7 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 56 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 55 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 55 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 55 เข้าร่วม 8  
11 โรงเรียนดอนยาวประชากรอุปการ สพป. สกลนคร เขต 2 53 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 52 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. สกลนคร เขต 2 50 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 48 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 48 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 47 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว สพป. สกลนคร เขต 2 42 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี สพป. สกลนคร เขต 2 40 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป. สกลนคร เขต 2 40 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 2 38 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน