ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 654
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ สพป. สกลนคร เขต 2 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต 2 90.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำบ่อ สพป. สกลนคร เขต 2 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 85.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณ สพป. สกลนคร เขต 2 85.67 ทอง 4  
6 โรงเรียนอภัยดำรงธรรม สพป. สกลนคร เขต 2 84.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 84.17 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย สพป. สกลนคร เขต 2 83.17 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคำก้าว สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแวง สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 78.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านตาล สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน