ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 651
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 86.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 85.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 84.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 82.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
9 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน