ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 650
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำบ่อ สพป. สกลนคร เขต 2 92.45 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน สพป. สกลนคร เขต 2 90.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต 2 90.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 88.27 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) สพป. สกลนคร เขต 2 85.22 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตาล สพป. สกลนคร เขต 2 85.09 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนางัว สพป. สกลนคร เขต 2 84.90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 83.72 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล สพป. สกลนคร เขต 2 81.95 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 81.63 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคำก้าว สพป. สกลนคร เขต 2 80.72 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 80.72 ทอง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน