ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงสง่า สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
11 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
12 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
13 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
14 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
15 โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
16 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน