ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว สพป. สกลนคร เขต 2 94.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำก้าว สพป. สกลนคร เขต 2 88.53 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงสง่า สพป. สกลนคร เขต 2 85.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี สพป. สกลนคร เขต 2 85.66 ทอง 6  
8 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 85.66 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านคำสะแนน สพป. สกลนคร เขต 2 85.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 84.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 84.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองตาล สพป. สกลนคร เขต 2 84.33 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 83.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี สพป. สกลนคร เขต 2 83.66 ทอง 14  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง สพป. สกลนคร เขต 2 83.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านคำบ่อ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 82.83 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 82.66 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 82.50 ทอง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน