ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 91.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 88.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ สพป. สกลนคร เขต 2 88.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 87.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 86.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 85.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองชาด สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. สกลนคร เขต 2 84.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบาก สพป. สกลนคร เขต 2 84.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 83.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. สกลนคร เขต 2 80.75 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 80.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) สพป. สกลนคร เขต 2 80.30 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 80.25 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 78.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
21 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน