ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหวาย สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยางคำ สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาตากาง สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 8  
11 โรงเรียนชุมพลศิกษา สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านสร้างฟาก สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 11  
14 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านตาล สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 14  
17 โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้น สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน