ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 048
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแวง สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยบาง สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลสรัลพร สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนพอก สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน