ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 5  
8 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 11  
14 โรงเรียนบ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 11  
15 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน