ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอนยาวประชากรอุปการ สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 4  
9 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านคำก้าว สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านโคกสีไค สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 10  
15 โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 10  
16 โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 10  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 10  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านตาล สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 18  
21 โรงเรียนอภัยดำรงธรรม สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน