ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 038
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 88.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 83.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 82.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 81.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 80.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 2 77.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 76.25 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 75.25 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 74.75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 74.25 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 73.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 72.50 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน