ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 374
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 71 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน