ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปารวรรณศึกษา สพป. สกลนคร เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแวง สพป. สกลนคร เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำก้าว สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยบาง สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกหลวง สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้น สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านคำนาดี สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านนาตากาง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 12  
17 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 12  
18 โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 12  
19 โรงเรียนบ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 12  
20 โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 12  
21 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน