ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 370
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแวง สพป. สกลนคร เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้น สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 69 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนชุมชนส่องดาว สพป. สกลนคร เขต 2 65 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน