ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 037
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 94.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน สพป. สกลนคร เขต 2 89.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี สพป. สกลนคร เขต 2 87.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 12  
15 โรงเรียนดอนยาวประชากรอุปการ สพป. สกลนคร เขต 2 84.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป. สกลนคร เขต 2 83.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สพป. สกลนคร เขต 2 83.50 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 80.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านเปือย สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
21 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน