ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 4  
7 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านหนองชาด สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้น สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านคำนาดี สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 13  
18 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 13  
19 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 13  
20 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน