ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 036
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
8 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. สกลนคร เขต 2 67 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 67 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 67 ทองแดง 10  
14 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 65 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 65 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 63 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน