ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 352
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองชาด สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนกอย สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองตาล สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านขาว สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านท่าวารี สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 10  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาสาวนาน สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 18  
21 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน