ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 7  
9 โรงเรียนตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 9  
14 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 9  
15 โรงเรียนบ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 9  
16 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 9  
17 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 9  
18 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 9  
19 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน