ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 313
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน