ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาสาวนาน สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเตียง สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านคำสะแนน สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 13  
15 โรงเรียนคำเจริญวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านดอนกอย สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านนาบ่อ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 15  
19 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านบะหัวเมย สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนอภัยดำรงธรรม สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน