ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 311
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำสะแนน สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านโคกหลวง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านดงสว่าง สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านบะหัวเมย สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 10  
14 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 10  
15 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 10  
16 โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 10  
17 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 10  
18 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 10  
19 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 10  
20 โรงเรียนเมธาศึกษา สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 10  
21 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนอภัยดำรงธรรม สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน