ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 69 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน