ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 031
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเปือย สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองตาล สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 7  
11 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 7  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 12  
16 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 12  
17 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน