ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 309
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 6  
12 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน