ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกสีไค สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนกอย สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาสาวนาน สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน