ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านดอนกอย สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเตียง สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 10  
14 โรงเรียนภูพานหลวง สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 10  
15 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก สพป. สกลนคร เขต 2 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 67 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) สพป. สกลนคร เขต 2 67 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 67 ทองแดง 17  
21 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 67 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน