ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 7  
12 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 7  
13 โรงเรียนชุมชนบงเหนือ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 13  
18 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 13  
19 โรงเรียนบ้านหนองตาล สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 13  
20 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 13  
21 โรงเรียนบ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน