ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 003
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน สพป. สกลนคร เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. สกลนคร เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำบอน สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแวง สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านพันนา สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณ สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านขาว สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
17 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน