ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านบะฮี สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 13  
16 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน