ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน