ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านบะหัวเมย สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
11 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
12 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
13 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 14  
19 โรงเรียนบ้านหนองกุง(ส่องดาว) สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 14  
20 โรงเรียนบ้านห้วยบาง สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน