ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 8  
12 โรงเรียนตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 12  
15 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 16  
18 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยบาง สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน