ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 265
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 10  
14 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน