ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 263
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านบะหัวเมย สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 7  
11 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 11  
14 โรงเรียนปารวรรณศึกษา สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 69 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยบาง สพป. สกลนคร เขต 2 69 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน