ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 262
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบะหัวเมย สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 7  
12 โรงเรียนบ้านห้วยบาง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 7  
13 โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 7  
14 โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 7  
15 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 7  
16 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 7  
17 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 17  
21 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน