ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 026
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านภูเพ็ก สพป. สกลนคร เขต 2 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
9 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
10 โรงเรียนอนุบาลอุดมจิตวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
11 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
12 โรงเรียนบ้านบะฮี สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน