ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 241
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านภูเพ็ก สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านหนองแปน(วาริชภูมิ) สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 11  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน