ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยบาง สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง สพป. สกลนคร เขต 2 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 71 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย สพป. สกลนคร เขต 2 71 เงิน 14  
17 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป. สกลนคร เขต 2 67 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านคำบ่อ สพป. สกลนคร เขต 2 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 66 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน