ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 023
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 97.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 58 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน