ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 022
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 5  
8 โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านม้า สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 8  
12 โรงเรียนภูพานหลวง สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 8  
13 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านนาเตียง สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 13  
18 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน