ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง สพป. สกลนคร เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคำบ่อ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 8  
13 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน